St.prp. nr. 72 (2005-2006)

Utskifting av vinger på P-3 Orion maritime overvåkingsfly

Utskifting av vinger på P-3 Orion maritime overvåkingsfly

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget