St.prp. nr. 78 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Om investeringar i Forsvaret

Om investeringar i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget