St.prp. nr. 79 (1996-97)

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget