St.prp. nr. 79 (1996-97)

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Til innholdsfortegnelse

1 SAMMENDRAG OG TILRÅDINGER

Forsvarsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper». Forslaget er basert på anbefalt forhandlingsresultat mellom staten og LO Stat, Akademikernes Fellesorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-Stat og Norsk Lærerlag fra lønnsoppgjøret for embets- og tjenestemenn i staten med virkningsdato 1 mai 1997.

De vernepliktige mannskapers primærgodtgjøringer foreslås økt med avrundet 3% fra 1 mai 1997.

Merutgiftene for 1997 er beregnet til 15.3 millioner kroner.

Til forsiden