St.prp. nr. 79 (1996-97)

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Til innholdsfortegnelse

2 INNLEDNING

Gjennom en rekke år har soldatenes økonomiske ytelser blitt regulert med basis i lønnsoppgjøret for statens ansatte. Som hovedregel er det tatt hensyn til lavtlønnsprofilen i oppgjørene. Forsvarskomitéen har tidligere gitt uttrykk for ønske om et enklest mulig prinsipp for regulering av godtgjøringene, og at en fast binding til de tillegg som blir gitt for voksen, ufaglært arbeidskraft ville være en akseptabel løsning. Departementet har de senere år fulgt denne praksis.

Det anbefalte lønnsoppgjøret for ansatte i staten gav som resultat et likt kronetillegg på A-tabellen med kr 2 500,- på årsbasis. Dette utgjør 1,8% for laveste begynnerlønn for voksen, ufaglært arbeidskraft i staten. Det skal videre føres sentrale forhandlinger innenfor en ramme på 1,2 % pr 1 august 1997 og lokale forhandlinger fra samme tidspunkt innenfor en ramme på 0,45% pr dato av lønnsmassen og 0,1% på grunn av lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere. Omregnet til virkningstidspunkt 1 mai 1997 utgjør dette 1,17%.

Til forsiden