St.prp. nr. 79 (1996-97)

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Til innholdsfortegnelse

5 SAMLET UTGIFTSBEREGNING

Merutgiftene som følge av forslaget er beregnet til ca 15.3 millioner kroner for 1997 etter følgende fordeling:

Økning av tjenestetillegg og korporalstilleggkr 11 881 520
Økning av kompensasjonstilleggkr 188 480
Økning av forsørgertilleggkr 1 122 140
Økning av dimisjonsgodtgjøring og utdanningsbonuskr 2 169 180
Til forsiden