St.prp. nr. 79 (1996-97)

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Til innholdsfortegnelse

4 REGULERING AV SATSENE

Forslaget innebærer følgende reguleringer av satsene m v fra 1 mai 1997:

Tjenestetillegg fra kr 72,00 tilkr 74,20 pr dag
Tjenestetillegg for repetisjons- og heimevernssoldater og elever fra kr 75,80til kr 78,10 pr dag
Korporalstillegg fra kr 10,75til kr 11,10 pr dag
Kompensasjonstillegg gifte fra kr 179,70til kr 185,10 pr dag
Kompensasjonstillegg enslige fra kr 151,20til kr 155,70 pr dag
Ektefelletillegg fra kr 2 250,00til kr 2 319,00 pr mnd
Barnetillegg, første barn fra kr 2 559,00til kr 2 634,00 pr mnd
Barnetillegg, øvrige barn fra kr 1 056,00til kr 1 087,00 pr mnd
Dimisjonsgodtgjøring fra kr 5 569,00til kr 5 736,00
Utdanningsbonus fra kr 5 569,00til kr 5 736,00
Til forsiden