St.prp. nr. 79 (1996-97)

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Til innholdsfortegnelse

3 VURDERINGER

De økonomiske ytelsene det dreier seg om, har som et viktig formål å sikre den vernepliktige og hans familie en rimelig god levestandard. De årlige reguleringer med basis i lønnsoppgjøret i staten ivaretar dette. Selv om mannskapene med sine relativt beskjedne tillegg og behovsprøvde ytelser ikke direkte kan sammenliknes med lønnstakere, er Forsvarsdepartementet kommet til at mannskapenes primærgodtgjøringer bør reguleres overensstemmende med indeksoppgjøret i staten med avrundet 3 % fra 1 mai 1997.

For å unngå en kostbar og tidkrevende etterregulering, foreslår departementet at reguleringen ikke gjøres gjeldende for mannskaper som er dimittert i perioden fra 1 mai d å fram til etterregulering kan skje.

Til forsiden