St.prp. nr. 79 (1996-97)

Om endringer i «Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper»

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 1997

Bevilgningen under forsvarsbudsjettet for 1997 blir endret slik:

KapPostKroner
1731Hæren
01Lønn og godtgjøringer økes med8 994 000
fra kr 2 875 278 000 til kr 2 884 272 000
1732Sjøforsvaret
01Lønn og godtgjøringer økes med2 755 000
fra kr 1 489 518 000 til kr 1 492 273 000
1733Luftforsvaret
01Lønn og godtgjøringer økes med2 724 000
fra kr 1 825 947 000 til kr 1 828 671 000
1734Heimevernet
01Lønn og godtgjøringer økes med887 000
fra kr 414 137 000 til kr 415 024 000
Til forsiden