St.prp. nr. 8 (1996-97)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 under Landbruksdepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 under Landbruksdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget