St.prp. nr. 8 (1997-98)

Om endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1997

Om endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1997

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget