St.prp. nr. 80 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan

Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget