St.prp. nr. 80 (2001-2002)

Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan

Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget