Nordområdestrategi - mellom geopolitikk og samfunnsutvikling

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Her kan du lese strategien.

Fra forsiden på nordområdestrategien