Tildelingsbrev 2013 for Direktoratet for naturforvaltning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Tildelingsbrev (pdf)

Instruks for virksomhets- og økonomistyringen (pdf)