Tilpasning av reintallet – konsekvenser og tiltak

Rapport fra arbeidsgruppe opprettet i h.t. Reindriftsavtalen for 2012 - 2013