Reindriftsavtale 1. juli 2012 - 30. juni 2013

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Avtaler og protokoller