Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Reinprogrammet er etablert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I forbindelse med forhandlingene om Reindriftsavtalen 2012/2013, ble avtalepartene enige om å avvikle programmet Verdiskaping rein og etablere et nytt program tilsvarende Lokalmatprogrammet. Det nye programmet er gitt navnet Reinprogrammet.

Landbruks- og Matdepartementet har nå oppnevnt styringsgruppe for perioden 1. oktober 2012 til 30. juni 2015 for det nye Reinprogrammet. 

Styringsgruppen består av:

  • Nils Henrik Sara (leder), Kautokeino
  • Ragnhild Sparrok Larsen, Hattfjelldal
  • Mariann Wollmann Magga, Bjørnevatn
  • Anne-Britt Ruderaas, Tynset
  • Morten Floor, Kolsås

Over Reindriftsavtalen 2012/2013 er det satt av 8 milioner kroner til Reinprogrammet for driftsåret 2012/2013. Bevilgningen dekker også kostnadene til administrasjon av ordningen i Innovasjon Norge med inntil 1,3 millioner kroner.

Videreutvikling og kompetanse
Reinprogrammet skal særlig sikre ivaretakelsen av VSP-rein sine kunders utfordringer. Med bakgrunn i de siste års utvikling i reinkjøttmarkedet, samt statusen hos VSP-rein sine kunder, er det viktig at disse bedriftene i det videre gis en særskilt og individuell oppfølging. Dette gjelder særlig i forhold til kompetanseheving og veiledning knyttet til forretningsdrift, markedskompetanse, nettverksbygging og produktutvikling. Samtlige av disse områdene er av avgjørende betydning for å sikre videre drift og en videreutvikling av bedriftene.

Rein og same
Det nye Reinprogrammet skal sikre ivaretakelsen av VSP-rein sine kunders utfordringer. (Foto: Trym Ivar Bergsmo/Samfoto)
Til toppen