Historisk arkiv

Tiltak for å redusere antall barnelovsaker for domstolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Rapport fra arbeidsgruppe

Tiltak for å redusere antall barnelovsaker for domstolene