Godkjenning av Felles fylkesplan 2009-2012 for Trøndelagsfylkene og Trondheim kommune (Trøndelagsplanen)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)