Høring - utkast til endring av Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde

Bakgrunnen for gjennomgangen av forskriften er endring av åndsverkslovens § 12 i 2005 som følge av EU-direktivet om harmonisering av visse aspekter av opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet, 2001/29 EF.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2008