Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utkast til endringer i regelverk for refusjonsordningen for sjøfolk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30.06.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601695/TSX

19.05.2006

Utkast til endringer i regelverk for refusjonsordningen for sjøfolk

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i regelverket for refusjonsordningen for sjøfolk. Endringsforslagene vedrører forskrift 21. desember 2005 nr. 1720 om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk med tilhørende veiledninger.

Forslag til endringer følger av Stortingets budsjettvedtak for budsjetterminen 2006, jf. Stortingets behandling av B.innst.S.nr.8 (2005-2006). Høringsnotat følger vedlagt.

Departementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av høringsbrevet til underliggende instanser.

Nærings- og handelsdepartementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 30. juni 2006. Departementet ber om at høringssvar også sendes per e-post til postmottak@nhd.dep.no

Med hilsen

Leif Asbjørn Nygaard
ekspedisjonssjef

Thomas Saxegaard
rådgiver

Det norske maskinistforbund; Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Fraktefartøyenes Rederiforening; Postboks 2020 Nordnes, 5817 Bergen

Landsorganisasjonen i Norge; Youngsgate 11, 0181 Oslo

Maritimt Forum; Postboks 1452 Vika; 0116 Oslo

Norges Rederiforbund; Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo

Norsk Sjømannsforbund; Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Norsk Sjøoffisersforbund; Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon; Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo

Rederienes Landsforening; Postboks 5201 Majorstua, 0302 Oslo

Sjøfartsdirektoratet; Postboks 8123 Dep, 0032 Oslo

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse; c/o Norges Rederiforbund; Postboks 1425 Vika, 0116 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon – ingen merknader
Norsk Sjøoffisersforbund – merknader (pdf-format)
Rederienes Landsforening – merknader (pdf-format)
Landsorganisasjonen i Norge – ingen merknader
Fraktefartøyenes Rederiforening – merknader (pdf-format)
Fraktefartøyenes Rederiforening – tilleggsmerknader (word)
Sjøfartsdirektoratet – merknader (pdf-format)
Maritimt Forum – merknader (pdf-format)
Stiftelsen Norsk Maritim – merknader (pdf-format)
Norges Rederiforbund – merknader (pdf-format)

Til toppen