Utkast til endringer i regelverk for refusjonsordningen for sjøfolk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30.06.2006