Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvikling av sykkelbyer

Rapport og råd fra Sykkelbyprosjektet, 1996

ISBN: 82-7704-035-0

Forord

Rapporten «Utvikling av sykkelbyer» er utarbeidet etter oppdrag fra Rådet for Sykkelbyprosjektet. Formålet er å gi råd til norske byer som ønsker å utvikle seg til sykkelbyer. Rapporten gir viktige innspill i arbeidet med utviklingen av sykkel vennlige byer i Norge og den videre politikk på dette området. Innholdet i rapporten gir ikke nødvendigvis uttrykk for Miljøverndepartementets, Samferdselsdepartementets og Vegdirektoratets syn.

Rapport 1996; «Utvikling av sykkelbyer» (pdf - 17Mb)

Sykkelbyprosjektet ble startet av Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet i 1990. Hensikten var å sette i gang en prosess mot mer sykkelvennlige byer for å forbedre helse og miljø. Prosjektet ble utviklet gjennom et samarbeide mellom kommuner, lokale vegmyndigheter og staten.

Opprinnelig var Sykkelbyprosjektet et to-årig aksjonsprogram, som underveis ble utvidet til 4 år med avslutning i 1994. Sandnes og Tønsberg/Nøtterøy ble valgt som prøvekommuner. Staten har gitt økonomisk støtte til planlegging og bygging av sykkelveger og anlegg for sykkelparkering i de to byområdene, samt til arbeidet med program og kampanjetiltak.

Prosjektrådet for Sykkelbyprosjektet har sørget for erfaringsutveksling, og samordnet oppgaver i utviklingsarbeidet og lagt til rette for evaluering av tiltakene i de to byområdene, rapportering av erfaringene og foreslått oppfølgingstiltak. Denne rapporten er en del av oppfølgingen.

 
Rapport 1996; «Utvikling av sykkelbyer» - forside

Rapporten omhandler erfaringer om prosess og organisasjon, tiltak, mulige virkninger på trafikk, helse og miljø, drift og økonomi i Sandnes og Tønsberg/ Nøtterøy. Det er også tatt med eksempler fra andre norske byer og fra utenlandske byer der sykkelen er en viktig del av transportsystemet.

Målgruppe for rapporten er først og fremst planleggere i bykommuner og på vegkontorene og lokale politikere som ønsker å satse på å utvikle sykkelvegnett og sykkelen som transportmiddel.
Rapporten inneholder også stoff til støtte for kampanjer og holdningsskapende tiltak.

Vi håper at rapporten gir inspirasjon og nyttige innspill til arbeidet som pågår og skal startes opp rundt omkring i Norge.