Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg 1 Kompetansenettverket

Vedlegg 1 Kompetansenettverket

Hjelpeapparatet på ulike nivå gir tilbud til personer med ulike former for språk- og talevansker. Tiltaksapparatet er uoversiktlig, og det er vanskelig å gi en fullstendig framstilling av ulike aktører, tiltak og prosesser som inngår i kompetansenettverket.

Med kompetansenettverket forståes bl.a. PP-tjenesten, medisinske og spesialpedagogiske kompetansesentra, fylkeshelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ( jf. mandatets pkt. 2).