Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg 2: NORSK LOGOPEDLAG

NORSK LOGOPEDLAG

SPØRREUNDERSØKELSE 2000

NORSK LOGOPEDLAG har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer i NLL om logopeders tilsettingsforhold og arbeid. Undersøkelsen inngår som en del av arbeidet til en interdepartemental arbeidsgruppe (KUF og SHD) som skal utrede tilbudet til personer med språk- og talevansker.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2000 og resultatene bearbeidet høsten 2000. Av 1173 utsendte spørreskjemaer var det 743 som svarte. Dette gir en svarprosent på 63,3%. Tatt i betraktning at undersøkelsen gjelder hele populasjonen og ikke bare et tilfeldig utvalg, er dette en tilfredstillende svarprosent og vil som sådan gi et relativt godt bilde av de faktiske forholdNORSK LOGOPEDLAG har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer i NLL om logopeders tilsettingsforhold og arbeid. Undersøkelsen inngår som en del av arbeidet til en interdepartemental arbeidsgruppe (KUF og SHD) som skal utrede tilbudet til personer med språk- og talevansker.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2000 og resultatene bearbeidet høsten 2000. Av 1173 utsendte spørreskjemaer var det 743 som svarte. Dette gir en svarprosent på 63,3%. Tatt i betraktning at undersøkelsen gjelder hele populasjonen og ikke bare et tilfeldig utvalg, er dette en tilfredstillende svarprosent og vil som sådan gi et relativt godt bilde av de faktiske forhold.