Vedlegg 5-3 kostnader for sykehusene-bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleiehøgskolene

3. Kostnader for sykehusene

3.1 Kostnader fordelt på sykehus og antall studier

ModellRegnskaps tall (TNOK)Anslag (TNOK)Total kostnad (TNOK)Kostnad pr student (NOK)Kostnad (eksl. studentlønn) pr student (NOK)
Sykehus med An/In/Op/Pe/On
Gjøvik FylkessykehusA303 3233 323276 91776 917
Haukeland SykehusA3 etc18 1951 07019 266256 88178 286
Regionsykehuset i TromsøA316 0882 07518 163275 201108 361
Sentralsykehuset i Møre og RomsdalB25 36705 367153 34229 914
Sentralsykehuset i Sogn og FjordaneB203 9103 910217 204117 204
Sykehus med An/In/Op/Pe
Aust-Agder SentralsykehusB12 1691 0853 254162 70087 700
Hammerfest SykehusB201 8941 894315 702138 402
Lillehammer FylkessykehusA102 7482 748274 79892 798
Nordland SentralsykehusA37 4654377 902219 50053 166
RikshospitaletA117 27767817 955320 62578 433
Vest-Agder SentralsykehusB15792 2222 801127 33669 427
Ullevål SykehusA313 96124914 210249 29751 297
Sykehus med An/In/Op
Sentralsykehuset i AkershusA210 552010 552234 49170 788
Sentralsjukehuset i RogalandB136211 66812 029343 70091 361
Buskerud SentralsykehusA305 9485 948313 44777 737
Harstad SykehusA304 4194 419368 250130 750
Innherred SykehusA32 7483643 112345 815160 630
Kirkenes SykehusB201 2911 291322 702138 402
Telemark SentralsykehusB16 4082 1248 532426 602186 313
Vestfold SentralsykehusA33 3244253 750208 35590 607
Østfold SentralsykehusA26 2183136 531272 11992 445
Regionsykehuset i TrondheimA311 6682 50614 174257 71179 348
Sykehus med On
RadiumhospitaletA32 2353932 628438 037218 444
Sykehus med In
Fylkessykehuset i HaugesundA34 5671564 723376 283103 573

3.2 Spesifikasjon av kostnadsarter, totale regnskapstall og anslag

InterneEksterne
Antall studenter rapportert pr år596143

(avviker fra gjennomsnittlig studentantall pr år, se kommentar kapittel 2 og 4)

Kostnader som er spesifikke for videreutdanningen

Interne studenter

Regnskaps-tallAnslagSum
full lønn36 015 7192 600 00038 615 719
redusert lønn53 419 46717 273 22670 692 693
stipend5 848 5004 875 00010 723 500
Sum95 283 68624 748 226120 031 912

Eksterne studenter

full lønn0250 000250 000
redusert lønn000
stipend000
Sum0250 000250 000

Internt personale

lektorer2 248 758551 9002 800 658
lærere9 866 1363 236 72113 102 857
sykepleiere3 510 123307 5003 817 623
leger333 06875 000408 068
praksisveiledere/kontaktsykepleiere3 098 5841 829 5354 928 119
kontorpersonale3 189 488334 9353 524 423
ikke fordelte personalkostnader5 051 15605 051 156
andre917 34215 000932 342
Sum28 214 6566 350 59134 565 247

Eksternt personale

lektorer87 83142 000129 831
lærere11 06837 33348 401
sykepleiere413 088148 933562 021
leger1 020 947350 5001 371 447
praksisveiledere/kontaktsykepleiere5 81805 818
kontorpersonale000
ikke fordelte personalkostnader162 8150162 815
andre211 795316 900528 695
Sum1 913 362895 6672 809 029

Eksamensavvikling

361 61394 667456 280

Studiemateriell

117 0000117 000
Litteratur430 88446 300477 184
Engangsutstyr000
Diverse ( rekvisita, klær, etc)562 1442 038 6482 600 792
Sum1 110 0282 084 9483 194 976

Lokaler

000
Lokaler, teori og kontorer167 0002 338 7852 505 785

Drift

000
Renhold0722 750722 750
Porto068 53368 533
Telefon21 76977 02998 798
Strøm20 000196 620216 620
Diverse1 008 268880 4131 888 682
Sum1 050 0371 945 3462 995 383

Kurs

772 151115 200887 351
99 13918 000117 139

Sum

871 290133 2001 004 490

Sum kostnader direkte tilknyttet videreutdanningen

128 971 67238 841 429167 813 101

Kostnader som deles med den ordinære driften

Personale

sykepleiere0855 300855 300
leger000
praksisveiledere/kontaktsykepleiere06 157 4676 157 467
kontorpersonale/administrator0130 167130 167
andre052 00052 000
Sum kostnader som deles med den ordinære driften07 194 9337 194 933
Kostnader ved eksternt kjøp

Fra høyskole

3 215 3172 393 3335 608 651
000

Fra annet sykehus

01 009 0001 009 000
Sum kostnader ved eksternt kjøp3 215 3173 402 3336 617 651
Inntekter ved salg av undervisning
3 001 204140 0003 141 204
Sum inntekter ved salg av undervisning3 001 204140 0003 141 204

Netto kostnader totalt

129 185 78549 297 576178 483 361

3.3 Spesifikasjon av kostnader pr sykehus

(alle tall i TNOK)Aust-Agd.Busker.Hauges.GjøvikHa.festHarstadHaukel.InnherredKirk.nesLilleham.NordlandTromsøTrondhei.Rikshos.Radiumh.AkershusRogalandSognFjord.MøreRo.TelemarkUllevålV-AgderVestfoldØstfold-----SUM
Kostnader som er spesifikke for videreutdanningen
Interne studenter
full lønn2 1572 6002 88713 5631 3184 80611 28638 616
redusert lønn3 7711 1162 40013 3951 6671 8205 9888 0969 8107 3678 8322 1194 31270 693
stipend1 5001 064737291 8004 3201 27410 724
Eksterne studenter
full lønn250250
redusert lønn
stipend
Internt personale
lektorer1992686525521 1302 801
lærere9809872051 1831 8399391611 9292 0528751 03392013 103
sykepleiere143003 370768503 818
leger1117275150408
praksisveiledere/ kontaktsykepleiere7651957801444571 7188704 928
kontorpersonale335603402502 065158244733 524
ikke fordelte personal- kostnader3 5661 4855 051
andre4247710329615932
Eksternt personale
lektorer35284226130
lærere376548
sykepleiere618237581072248299523562
leger893111128721815086224971 371
praksisveiledere/ kontaktsykepleiere66
kontorpersonale
ikke fordelte personalkostnader163163
andre19266111411143521165529
Eksamensavvikling31272820259100252311328456
Studiemateriell117117
Litteratur20791322720142887320109477
Diverse (rekvisita/klær/ etc)4087643210654441174176417303168561398361059043298942 600
Lokaler
Lokaler teori og kontorer.160247665070015023515975790167220801002 506
Drift
Renhold257015344073832953059723
Porto5153141553338569
Telefon22021028138331015299
Strøm133783656201220510217
Diverse1203510510043544257952447941623553131 889
Kurs6555664654240631423527152455887
1899117
Sum kostnader direkte2 5855 9484 7232 5651 0743 66918 9153 1197442 1247 90217 07012 76917 4513 40910 55211 6561 8414 4646 72116 0082 2223 7506 531167 812
Lagt inn 24. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen