Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 andre ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2011

Fastsatt av Finansdepartementet 16. januar 2012 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 16. januar 2012 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-3-23.

Prisen på kraft ved interne leveranser etter skatteloven § 18-3 andre ledd a nr. 3 for inntektsåret 2011 settes til 24,646 øre/kWh, dvs. som 25,646 øre/kWh fratrukket 1 øre/kWh.

Tilhørende lov