Vegtrafikkloven

Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser