Veileder om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser til ny kommunelov

Denne veilederen gir informasjon om når de enkelte delene av den nye kommuneloven trer i kraft og hvilke overgangsregler som gjelder.

Departementet mener det er hensiktsmessig å lage ett dokument som inneholder en samlet oversikt over dette, siden ikrafttredelsesbestemmelsene og overgangsreglene er å finne flere ulike steder.

Veileder om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser til ny kommunelov (PDF)

Lovspeil (PDF)