Veileder til eForvaltningsforskriften

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

eForvaltningsforskriften er et viktig virkemiddel i forvaltningens arbeid med digitalisering. For å lette forståelsen av forskriften har Kommunal- og moderniseringsdepartementet med bistand fra Direktoratet for forvaltning og IKT oppdatert veilederen til eForvaltningsforskriften.

Veilederen består av tre deler: