Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl

Miljøverndepartementet legger med dette fram forslag til Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl. Forslaget omfatter opprettelse av 88 verneområder i fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold.

Kongelig resolusjon (pdf)