Videreføring av prøveordningen med distriktskvoter - invitasjon til høringsmøte

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Adressatliste:

Sametinget
Vestlandsrådet

Fylkeskommunene:
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Sør-Norges Trålerlag
Norges Råfisklag
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Fiskekjøpernes forening
Fiskeri- og Havbruksnæringen Landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Sjømannsforbund
Fiskeridirektoratet