Høring - Distriktskvoteordning i 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2006

Vår ref.: 200600207/GML  

Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat av i dag med forslag til gjennomføring av distriktskvoteordningen for 2006.

Høringsnotatet er også tilgjengelig på departementets nettside www.fkd.dep.no, under menyvalget Dokumenter – høringer. Høringsfrist er satt til 15. august 2006. En liste over høringsinstansene ligger ved.

Med hilsen

Jan Frederik Danielsen
avdelingsdirektør                                                 Geir Martin Lerbukt
                                                                         rådgiver

Høringsnotat (pdf-format)

Vedlegg til høringsnotat (pdf-format)