Om satsingsområdene

Ved valget i 2013 stemte velgerne for et nytt politisk flertall og en ny politisk kurs. Høyre/FrP-regjeringen løser viktige oppgaver i dag, og vil ruste Norge for fremtiden.

For selv om mye går bra i Norge i dag, så har vi ingen garanti for at det vil gå bra i årene som kommer. Vi har to store utfordringer vi må løse:

  • Den ene er at vi må styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser, for å lede an mot fremtidens lavutslippssamfunn der vi har lavere inntekter fra oljen. Norge kan aldri bli billigst og derfor må vi være best.
  • Den andre utfordringen er å tette hull i vårt sosiale sikkerhetsnett i dag, slik at flere kan stå på egne ben og inkluderes i vårt samfunn i fremtiden.

Regjeringen har delt arbeidet inn i åtte satsingsområder hvor det er behov for å forenkle, fornye og forbedre den politiske kursen. De enkelte satsingsområdene presenteres under.

Arbeidet med å redusere klimagassutslippene vil prege alle regjeringens satsingsområder. Dagens regjering ønsker å gå lenger i oppfølgingen av klimaforliket som ble inngått i Stortinget i 2012, og derfor jobber vi med å forsterke klimaforliket. Vi satser på forskning, innovasjon og effektive klimatiltak i dag, for å skape en grønn vekst vi kan leve med i fremtiden.