Førstestatsråd i Christiania (Oslo)

1814 - 1873

Fra 1814 til 1873 hadde Norges statsminister fast tilhold ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm, siden det var der de to rikenes konge residerte. I statsministerens fravær - og nest etter stattholderen - ble regjeringen i Christiania (Oslo) ledet av den fremste av statsrådene der, med tittel av førstestatsråd. Tittelen ble formalisert i 1861.

Da embetet som stattholder i Norge i 1873 ble erstattet av et nytt statsministerembete, ble embetet som førstestatsråd avskaffet. Norges statsminister fikk nå sete i Christiania, og den norske statsministeren i Stockholm fikk rang etter ham.

Ordningen med norsk statsminister og statsrådsavdeling i Stockholm opphørte da unionen mellom Sverige og Norge ble oppløst i 1905.

19. mai 1814 - 21. juli 1873 

1814        : Frederik Haxthausen
1814-1815: Marcus Rosenkrantz
1815-1822: Mathias Sommerhielm
1822-1836: Jonas Collett
1836-1855: Nicolai Krog
1855-1858: Jørgen Vogt
1858-1861: Hans Christian Petersen
1861         : Erik Røring Møinichen (fungerende)
1861-1873: Frederik Stang (utnevnt)