Norske statsråder i Stockholm

1814 - 1905

Fra 1814 til 1873 hadde Norges statsminister fast tilhold ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm, siden det var der de to rikenes konge residerte. To av de norske statsrådene skiftet på å tjenestegjøre i Stockholm sammen med statsministeren.

Ordningen med norsk statsminister og statsrådsavdeling i Stockholm opphørte da unionen mellom Sverige og Norge ble oppløst i 1905. 

 

18. november 1814 - 7. juni 1905 

1814-1815: Peter Motzfeldt
1815-1816: Mathias Sommerhielm
                    Christian Krohg
1816-1817: Niels Treschow
                    Jonas Collett
1817-1818: Thomas Fasting
                    Mathias Sommerhielm
1818-1819: Peter Motzfeldt
1819-1820: Mathias Sommerhielm
                    Niels Treschow
1820-1821: Thomas Fasting
                    Jonas Collett
1821-1822: Mathias Sommerhielm
                    Nicolai Krog (konstituert)
1822          : Paul Hansen Birch (konstituert) 
                    Mathias Hagerup (konstituert)
1822-1823: Niels Treschow 
                    Hans Hagerup Falbe (konstituert)
1823-1824: Poul Christian Holst 
                    Hans Hagerup Falbe
1824-1825: Thomas Fasting 
                    Peter Motzfeldt
1825-1826: Nicolai Krog 
                    Hans Hagerup Falbe
1826-1827: Poul Christian Holst 
                    Thomas Fasting
1827-1828: Jørgen Vogt 
                    Hans Hagerup Falbe
1828          : Frederik Due (konstituert)
1828-1829: Nicolai Krog 
                    Peter Motzfeldt
1829-1830: Nicolai Krog 
                    Hans Hagerup Falbe
1830-1831: Thomas Fasting
                    Valentin Sibbern
1831-1832: Peter Motzfeldt
                    Valentin Sibbern
1832-1833: Poul Christian Holst 
                    Nicolai Krog
1833-1834: Valentin Sibbern
                    Thomas Fasting
1834-1835: Peter Motzfeldt
1835-1836: Nicolai Krog
1836          : Frederik Due (konstituert)
                    Thomas Fasting
1836-1837: Poul Christian Holst
1837          : Frederik Due (konstituert)
1837-1838: Valentin Sibbern
                    Oluf Borch de Schouboe
1838-1839: Olaus Michael Schmidt 
                    Nicolai Krog 
1839-1840: Poul Christian Holst 
                    Palle Rømer Fleischer
1840-1841: Oluf Borch de Schouboe 
                    Hans Christian Petersen
1841-1842: Nicolai Krog 
                    Valentin Sibbern
1842-1843: Olaus Michael Schmidt
                    Palle Rømer Fleischer
1843-1844: Poul Christian Holst 
                    Hans Christian Petersen
1844          : Oluf Borch de Schouboe
1844-1845: Valentin Sibbern
1845-1846: Olaus Michael Schmidt 
                    Nicolai Krog
1846-1847: Jørgen Vogt 
                    Palle Rømer Fleischer
1847-1848: Hans Christian Petersen 
                    Valentin Sibbern
1848-1849: Frederik Stang 
                   Nicolai Krog
1849-1850: Hans Christian Petersen 
                    Hans Riddervold
1850-1851: Søren Sørenssen 
                    Nicolai Krog
1851-1852: Thomas Edvard von Westen Sylow 
                    Jørgen Vogt
1852-1853: Ole Wilhelm Erichsen 
                    Christian Bretteville 
1853-1854: Hans Christian Petersen 
                    Thomas Edvard von Westen Sylow
1854-1855: Frederik Stang 
                    Hans Riddervold
1855-1856: Erik Røring Møinichen 
                    Hans Christian Petersen
1856-1857: Otto Vincent Lange
                    Hans Glad Bloch
1857-1858: August Christian Manthey
                    Henrik Steffens Hagerup
1858-1859: Christian Bretteville 
                    Otto Vincent Lange
1859-1860: Christian Birch-Reichenwald
                    Erik Røring Møinichen
1860-1861: August Christian Manthey
                    Ketil Motzfeldt
1861-1862: ChristianBretteville 
                    Otto Vincent Lange
1862-1863: Harald Wergeland
                    Erik Røring Møinichen
1863-1864: Wolfgang Haffner
                    Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
1864-1865: Erik Røring Møinichen
                    August Christian Manthey
1865-1866: Henrik Laurentius Helliesen 
                    Christian Bretteville
1866-1867: Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
                    Harald Wergeland
1867-1868: Erik Røring Møinichen 
                    Wolfgang Haffner
1868-1869: Christian Bretteville 
                    August Christian Manthey
1869-1870: Henrik Laurentius Helliesen
                    Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
1870-1871: August Christian Manthey
                   Johan Collett Falsen
1871-1872: Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl 
                    Ole Jacob Broch
1872          : Niels Christian Irgens
1872-1873: Niels Vogt
                    Henrik Laurentius Helliesen
1873-1874: Johan Collett Falsen
                    Jacob Lerche Johansen
1874-1875: Jens Holmboe
                    Lorentz Henrik Müller Segelcke
1875-1876: Henrik Laurentius Helliesen
                    Niels Vogt
1876-1877: Rasmus Tønder Nissen 
                    Christian Selmer
1877-1878: Jacob Lerche Johansen
                    Johan Collett Falsen
1878-1879: Jens Holmboe 
                    Niels Vogt
1879-1880: Henrik Laurentius Helliesen
                    Adolph Frederik Munthe
1880-1881: Ole Bachke 
                    Rasmus Tønder Nissen
1881-1882: Christian Jensen
                    Jacob Lerche Johansen
1882-1883: Christian Schweigaard 
                    Niels Vogt
1883-1884: Henrik Laurentius Helliesen
                   Jens Holmboe
1884         : Wolfgang Haffner 
                   Jacob Lerche Johansen 
                   Nils Christian Egede Hertzberg
                   Ebbe Carsten Horneman Hertzberg
1884-1885: Jacob Stang 
                    Jacob Sverdrup
1885-1886: Sofus Arctander 
                    Elias Blix
1886-1887: Jacob Stang 
                    Birger Kildal
1887-1888: Hans Rasmus Astrup
                    Aimar August Sørenssen
1888-1889: Peder Olrog Schjøtt
                    Baard Haugland
1889          : Edvard Liljedahl
1889-1890: Ulrik Frederik Christian Arneberg
                    Ole Andreas Furu
1890-1891: Ferdinand Nicolai Roll
                    Johan Henrik Paasche Thorne
1891-1892: Carl Berner
                    Jacob Otto Lange
1892-1893: Vilhelm Wexelsen
                    Thomas von Westen Engelhart
1893-1894: Ernst Motzfeldt 
                    Johannes Harbitz
1894-1895: Francis Hagerup 
                    Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn
1895          : Ole Andreas Furu
                    Anton Christian Bang
1895-1896: Baard Haugland 
                    Harald Smedal
1896-1897: Olaj Johan Olsen
                    Fredrik Stang Lund
1897          : Peder Nilsen
1897-1898: Thomas von Westen Engelhart
1898-1899: Einar Løchen
                    Hans Hein Theodor Nysom
1899-1900: Georg August Thilesen 
                    Jørgen Løvland
1900          : Hans Hein Theodor Nysom
1900-1901: Elias Sunde
                    Christian Sparre
1901-1902: Søren Tobias Årstad 
                    Gunnar Knudsen
1902-1903: Sigurd Ibsen 
                    Gunnar Knudsen
1903          : Elias Sunde
1903-1904: Paul Benjamin Vogt 
                    Christian Michelsen
1904-1905: Jacob Schøning
1904-1905: Birger Kildal
1905          : Edvard Bull 
                    Harald Bothner