Næringsdepartementet (av 1943) NS (1943–1945)

Etter at Norge ble okkupert av Nazi-Tyskland 9. april 1940, og kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering hadde forlatt hovedstaden sammen med embetsmenn fra regjeringskontorene, ble departementene i Oslo underlagt okkupasjonsmakten (merket NS). Fra 11. juni 1940 bygget Nygaardsvolds regjering i London opp en departementsstruktur lik den de hadde måttet forlate i Oslo.

I Oslo forsøkte NS-formann Vidkun Quislings ulovlige regjering av 9. april 1940 å overta ledelsen av departementene, inntil den ble oppløst av okkupasjonsmakten 14. april 1940. Inntil 25. september 1940 hadde så Administrasjonsrådet, oppnevnt av Høyesterett i samråd med okkupasjonsmakten, i noen grad ledelsen av departementene. Deretter var departementene i Oslo kontrollert av okkupasjonsmakten, fra 1. februar 1942 formelt via "ministerpresident" Vidkun Quislings ulovlige regjering.

Næringsdepartementet NS i Oslo, oppført her som Næringsdepartementet (av 1943) NS, ble opprettet av okkupasjonsmakten 1. april 1943, ved at Handelsdepartementet (av 1916) NS fikk nytt navn og ble slått sammen med Forsyningsdepartementet NS. 12. juni 1944 ble Sjøfartsdepartementet NS innlemmet i Næringsdepartementet (av 1943) NS.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940.

Regjeringspolitikere