Brit Skjelbred

Tidligere roller:

Statssekretær (KrF)

for statsråd Steensnæs, Einar

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

26.10.2001–27.02.2004

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Gjønnes, Kåre

Landbruksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

22.10.1997–01.01.1999