Knut Arild Hareide

Nåværende rolle:

Samferdselsminister

SamferdselsdepartementetErna Solbergs regjering

24.01.2020–

Tidligere roller:

Miljøvernminister (KrF)

Miljøverndepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–17.10.2005

Statssekretær (KrF)

for statsråd Foss, Per-Kristian

Finansdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–04.08.2003

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Lilletun, Jon

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

13.08.1998–17.03.2000