Lotte Grepp Knutsen

Tidligere roller:

Statssekretær (A)

for statsråd Strøm-Erichsen, Anne-Grete

Helse- og omsorgsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

27.12.2011–20.04.2012

Statssekretær (permisjon) (A)

for statsminister Stoltenberg, Jens

Statsministerens kontor - Jens Stoltenbergs andre regjering

07.03.2011–27.12.2011

Konstituert statssekretær (A)

for statsminister Stoltenberg, Jens

Statsministerens kontor - Jens Stoltenbergs andre regjering

13.01.2010–16.08.2010

Statssekretær (A)

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–27.12.2011

Statssekretær (A)

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kultur- og kirkedepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–01.01.2010

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006) - Jens Stoltenbergs andre regjering

14.03.2008–27.03.2009