Linda C. Hofstad Helleland

Nåværende rolle:

Distrikts- og digitaliseringsminister

Kommunal- og moderniseringsdepartementetErna Solbergs regjering

24.01.2020–

Tidligere roller:

Barne- og likestillingsminister (H)

Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–22.01.2019

Kulturminister (H)

Kulturdepartementet (av 2010) - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–17.01.2018

Kulturpolitikk, tros- og livssynssaker, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker. Koordinering av statlig politikk mot frivillig sektor.