Statistikk for barnebortføringer første halvår 2014

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt.

I perioden 1. januar til 30. juni 2014 er det registrert 26 barn bortført fra Norge til utlandet, og 15 barn bortført til Norge fra utlandet.

I perioden 1. januar til 30. juni 2014 er det registrert 26 barn bortført fra Norge til utlandet, og 15 barn bortført til Norge fra utlandet. 

Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet registrerer antallet barnebortføringssaker der ett eller begge departementene har vært involvert. Statistikken for barnebortføring i første halvår i 2014 viser en nedgang i antall barnebortføringer fra 2013. Dette er en positiv utvikling. Det er imidlertid viktig å huske at tallene er relativt begrensede og variasjoner kan derfor forekomme fra år til år.

Hvis man sammenlikner med tidligere halvårstall, registrert fra 2010, viser tallene for 2014 en tilbakegang fra i fjor ned mot tallene fra 2010 og 2011. For 2013 er det i de to departementene registrert 42 barn bortført fra Norge og 18 barn bortført til Norge. I samme periode i 2012 er det registrert 11 barn bortført fra Norge og 5 barn bortført til Norge. For 2011 er tallene 23 barn bortført fra Norge og 16 barn bortført til Norge for samme periode.

Noen barnebortføringssaker tar lang tid å løse, men de fleste sakene løser seg imidlertid forholdsvis raskt.

Statistikken oppdateres hvert halvår (i januar og i august). Mer informasjon om barnebortføring og om statistikkføringen kan leses på www.barnebortføring.no.

Tabellen viser totalt antall registrerte saker* og totalt antall barn** i de registrerte sakene.

Halvårstall

 

Barnebortføringer til Norge

Barnebortføringer fra Norge

Totalt

2014

 

15 barn - 10 saker

26 barn - 17 saker

41 barn - 27 saker

2013

18 barn – 12 saker

42 barn – 27 saker

60 barn – 39 saker

2012

 

5 barn – 4 saker

11 barn – 10 saker

16 barn – 14 saker

2011

 

16 barn – 10 saker

23 barn – 16 saker

39 barn – 26 saker

2010

 

18 barn – 13 saker

29 barn – 19 saker

47 barn – 32 saker

 

 

Helårstall

 

Barnebortføringer til Norge

Barnebortføringer fra Norge

Totalt

2013 

 

29 barn - 19 saker

74 barn - 50 saker

103 barn - 69 saker

2012

14 barn – 11 saker

40 barn – 27 saker

54 barn – 38 saker

2011

 

27 barn – 21 saker

45 barn – 33 saker

72 barn – 54 saker

2010

 

29 barn – 20 saker

64 barn – 43 saker

93 barn – 63 saker

2009

 

26 barn – 18 saker

29 barn – 24 saker

55 barn – 42 saker

2008

 

15 barn – 10 saker

36 barn – 19 saker

51 barn – 29 saker

2007

 

31 barn – 18 saker

51 barn – 35 saker

82 barn – 53 saker

2006

 

15 barn – 12 saker

57 barn – 37 saker

72 barn – 49 saker

2005

 

20 barn – 12 saker

42 barn – 27 saker

62 barn – 39 saker

 

* Tabellen viser sivile barnebortføringssaker der Justis- og beredskapsdepartementet og/eller Utenriksdepartementet har vært involvert. Utenriksdepartementet er kun involvert i saker der barn bortføres fra Norge. Det kan også ha forekommet barnebortføringssaker der de to departementene ikke involveres. Disse siste sakene tas ikke med i statistikken. Det kan derfor ha funnet sted flere barnebortføringer til og fra Norge enn det som fremkommer av statistikken.

**Departementene registrerer både antall saker og antall barn. Dersom en sak omfatter flere bortførte barn, dvs. søsken, blir dette kun registrert som en sak. Slike saker vil kunne gi store statistiske utslag. Det anmodes derfor om at tallmaterialet benyttes med forsiktighet.

Statistikk fra tidligere år