Status for antall pågående og avsluttede saker

Antall barnebortføringssaker til og fra Norge fordelt på status pågående/avsluttede, perioden 2005–2015.

Fra Norge til utlandet

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalsum
Avsluttet 27 37 33 19 23 39 31 23 48 32 10 322
Pågår 0 0 1 0 1 4 2 5 2 6 25 46
Sum 27 37 34 19 24 43 33 28 50 38 35 368

 

Fra utlandet til Norge

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalsum
Avsluttet 12 12 18 10 18 20 21 11 19 16 10 167
Pågår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
Sum 12 12 18 10 18 20 21 11 19 17 18 176