Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 9061-9080 av 9393 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - KSP Romania

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.03.2007
  Celexnr.: 32006D0779

  Kommisjonsvedtak 2006/779/EF av 14. november 2006 om midlertidige dyrehelsemessige beskyttelsestiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Romania(meddelt under nummer K(2006) 5387)...

 • Vet - AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.03.2007
  Celexnr.: 32007D0128

  Kommisjonsvedtak 2007/128/EF av 20. februar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Ungarn og Det forente kongeriket (UK) (notifisert ved dokument nummer C(2007) 510) ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0492

  Kommisjonsforodning (EF) nr. 492/2006 av 27. mars 2006 om midlertidig og varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer...

 • Fôrvarer - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0545

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 545/2006 av 31. mars 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1464/2004 når det gjelder vilkårene for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet "Monteban", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer...

 • Fôrvarer - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0479

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006 av 23. mars 2006 om godkjenning av visse tilsetningsstoffer som tilhører gruppen sammensatte sporstoffer...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 14.03.2007
  Celexnr.: 32006D0614

  Kommisjonsvedtak 2006/614/EF av 13. september 2006 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i USA...

 • AI - Vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.03.2007
  Celexnr.: 32007D0079

  Kommisjonsvedtak 2007/79/EF av 31. Januar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Ungarn (notifisert ved dokument nummer C(2007) 325) ...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.03.2007
  Celexnr.: 32007D0122

  Kommisjonsvedtak 2007/122/EF av 20. februar 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

 • regnskapsskjemaforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.02.2007
  Celexnr.: 32006R0851 Basis rettsaktnr.: 1108/1970

  Komisjonens forordning (EF) Nr. 851/2006 av 9. juni 2006 om fastleggelsen av innholdet av de ulike postene i regnskapsskjemaene i cedlegg I til Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70...

 • AI - vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.02.2007
  Celexnr.: 32006D0521

  Kommisjonsvedtak 2006/521/EF av 25. juli 2006 som endrer vedtak 2005/692/EF, 2005/733/EF og 2006/7/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa (notifisert under dokument nummer C(2006) 3302)...

 • flerårlig budsjett for EMSA

  EØS-posisjonsnotat 21.02.2007
  Celexnr.: 32006R1891 KOM-nr.: KOM(2005)210 Basis rettsaktnr.: 2002/1406

  Rådets og Parlamentets forordning om flerårlig budsjett for oljeforurensingstiltak i EMSA ...

 • Kommisjonsforordning (EF) nr. 627/2006 som gjennomfører parlament- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn på kvalitetskriterier for validerte analytiske metoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av primære røykprodukter....

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 19.02.2007
  Celexnr.: 32006R0627 Basis rettsaktnr.: 2065/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 627/2006 som gjennomfører parlament- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn på kvalitetskriterier for validerte analytiske metoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av primære røykprodukter....

 • Kommisjonsvedtak 2006/252/EF av 27. mars 2006 som endrer vedtak 1999/217/EF som er et register over aromastoffer brukt i eller på mat....

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 19.02.2007
  Celexnr.: 32006D0252 KOM-nr.: KOM(2006)899 Basis rettsaktnr.: 1999/217/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/252/EF av 27. mars 2006 som endrer vedtak 1999/217/EF som er et register over aromastoffer brukt i eller på mat....

 • AI - vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 15.02.2007
  Celexnr.: 32007D0099

  Kommisjonsvedtak 2007/99/EF av 14. februar 2007 som endrer vedtak 2005/692/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sør-Korea (notifisert under dokument nummer C(2007) 410)...

 • AI vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.02.2007
  Celexnr.: 32007D0083

  Kommisjonsvedtak 2007/83/EF av 5. februar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Storbritannia (notifisert ved dokument nummer C(2007) 404)...

 • Spørreskjema ifm IPPC-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 19.01.2007
  Celexnr.: 32006D0194

  Kommisjonsbeslutning 2006/194/EF om spørreskjema vedrørende Rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC)...

 • Vet-AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.01.2007
  Celexnr.: 32007D0021

  Kommisjonsvedtak 2007/21/EF av 22. desember 2006 om endring av vedtak 2005/760/EF om særskilte beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa og import av andre fugler enn fjørfe til EU (notifisert ved K(2006) 6969) (1) ...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.01.2007
  Celexnr.: 32006R1467

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1467/2006 av 4 oktober om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og territorier ...

 • Vet - beskyttelsestiltak fisk - Brazil

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 15.01.2007
  Celexnr.: 32006D0698

  Kommisjonsvedtak 2006/698/EF av 16 oktober 2006 om beskyttelstiltak mot fiskeprodukter importert fra Brasil for humant konsum (notifisert under dokument nummer C(2006) 4819)...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 11.01.2007
  Celexnr.: 32005D0943

  Kommisjonsvedtak 2005/943/EF av 21. desember 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemssige vilkår og veterinarærattester for tilbakeførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport for deltakelse i løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer...