Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 9081-9100 av 9393 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • kvalitetsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger og Helse 04.01.2007
  Celexnr.: 32005L0062 Basis rettsaktnr.: 2002/98/EF

  32005 L 0062 Kommisjonsdirektiv 2005/62/EF av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF når det gjelder standarder og spesifikasjoner for etablering av et kvalitetssystem for blodbanker...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 04.01.2007
  Celexnr.: 32005D0605

  Kommisjonsvedtak 2005/605/EF av 4. august 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige krav og veterinærattester for tilbakeførsel av registrerte hester til løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer etter midlertidig eksport...

 • sporbarhets/hemovigilansdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger og Helse 04.01.2007
  Celexnr.: 32005L0061 Basis rettsaktnr.: 2002/98/EF

  32005 L 0061 Kommisjonsdirektiv 2005/61/EF av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF når det gjelder krav til sporbarhet og melding om alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger...

 • Vet - gjeninnførsel hest

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32006D0542

  Kommisjonsvedtak 2006/542/EF av 2. august 2006 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige krav og veterinærattester ved gjeninnførsel av registrerte hester til løp, konkurranser og kulturelle begivenheter etter midlertidig eksport...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32005D0771

  Kommisjonsvedtak 2005/771/EF av 3. november 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige vilkår og veterinærattester for tilbakeførsel av registrerte hester etter midlertidig utførsel for deltakelse i løp, konkurranse og kulturelle arrangementer...

 • Vet - SVD-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32005D0779

  Kommisjonsvedtak 2005/779/EF av 8. november 2005 om dyrehelsemessige bekyttelsestiltak mot swine vesicular disease i Italia...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32005R0425

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 425/2005 av 15. mars 2005 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder liste over land og territorier...

 • Endring av direktivet om næringsmidler til bruk ve

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 02.01.2007
  Celexnr.: 32006L0034 Basis rettsaktnr.: 2001/15/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/34/EF av 21. mars 2006 som endrer vedlegget til direktiv 2001/15/EF når det gjelder inkludering av visse substanser ...

 • Såvarer - floghavre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.12.2006
  Celexnr.: 32006L0047

  Kommisjonsdirektiv 2006/47/EF av 23. mai 2006 om fastsettelse av særlige krav som gjelder for innhold av Avena fatua i såkorn (kodifisert (sammenfattet) utgave)...

 • Såvarer - prosedyre omsetning lav spireevne

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.12.2006
  Celexnr.: 32006R0217

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 217/2006 av 8. februar 2006 om gjennomføringsbestemmelser til rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF når det gjelder godkjenning av at medlemsstatene midlertidig kan tillate omsetning av såvarer som ikke oppfyller kravene med hen...

 • Såvarer - vekt såkornpartier

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.12.2006
  Celexnr.: 32006L0055

  Kommisjonsdirektiv 2006/55/EF av 12. juni 2006 om endring av vedlegg III til rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder maksimumsvekt på såkornpartier...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 14.12.2006
  Celexnr.: 32006D0925

  Kommisjonsvedtak 2006/925/EF av 13. desember 2006 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Canada, New Zealand og Amerikas forente stater...

 • Klasser for brannegenskaper for tak og taktekninge

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 07.12.2006
  Celexnr.: 32005D0823

  EU-Kommisjonens vedtak 2005/823/EF AV 22.november 2005 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF vedrørende endring av tidligere beslutning 2001/671/EF om klasser for brannegenskaper for tak og taktekninger...

 • Metallplatebelagte sandwichelementer til bruk i ta

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 04.12.2006
  Celexnr.: 32006D0600

  EU-Kommisjonens vedtak 2006/600/EF av 4. september 2006 vedr klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper...

 • VET - Poultry

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 29.11.2006
  Celexnr.: 32006D0605

  Kommisjonsvedtak 2006/605/EF av 6 september 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med handel med fjørfe for oppbygging av stammer av fjørfevilt (notifisert under dokumentnummer C(2006) 3940)...

 • Svovel i marine drivstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 28.11.2006
  Celexnr.: 32005L0033 KOM-nr.: KOM(2003)476Final Basis rettsaktnr.: 1999/32/EF

  Europaparlements- og Ministerrådsdirektiv 2005/33/EC til endring av Rådsdirektiv 1999/32/EF hva gjelder innhold av svovel i marine drivstoff ...

 • Vet - lister import levende fisk

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.11.2006
  Celexnr.: 32006D0680

  Kommisjonsvedtak 2006/680/EF av 6. oktober 2006 om endring av vedtak 2003/858/EF vedrørede listen av områder hvor import av visse typer av levende fisk, deres egg og melke tiltenkt oppdrett i EU er godkjent (notifisert under dokument nummer C(2006) 4361)...

 • Tjenester av allmenn økonomisk interesse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 27.11.2006
  Celexnr.: 32005D0842

  Tjenester av allmenn økonomisk interesse og forholdet til statsstøttereglene: Vilkår for at kompensasjon skal kunne gis uten notifikasjon...

 • Plantevermiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 08.11.2006
  Celexnr.: 32006L0004

  Kommisjonsdirektiv 2006/4/EF av 26. januar 2006 som endrer vedleggende til rådsdirektivene 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for restmengder av karbofuran. ...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 08.11.2006
  Celexnr.: 32006L0009

  Kommisjonsdirektiv 2006/9/EF av 23. januar 2006 som endrer Rådsdirektiv 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for dikvat....