Praktisk informasjon til deltakere på den nasjonale radikaliseringskonferansen 2015

Informasjon til deltakere på konferansen som holdes på Henie Onstad Kunstsenter 9. november.

Program for konferansen

Gi beskjed ved forfall 

Konferansen er fulltegnet, og vi har venteliste. Dersom du ikke kan komme, ber vi deg om å gi beskjed til radkonf@jd.dep.no så snart som mulig,.

Har du meldt deg på omvisning på kunstsenteret etter konferansen, og ikke lenger kan møte på dette, vil vi gjerne høre fra deg om det også.

Busstider

Mandag morgen

Det vil stå to busset ved Hotell Opera ved Oslo S kl. 08:00
Avgang kl. 08:10, ankomst Henie Onstad Kunstsenter 08:30

En av bussene går innom innom Sandvika bussterminal og ankommer HOK kl. 08:45 

Buss 151 går fra Oslo S hvert 15. minutt. Avstigning på Høvikodden holdeplass. 

Mandag ettermiddag

Første buss er klar kl. 15:30 – avgang kl. 15:40. Denne kjører til Sandvika bussterminal og videre til Oslo S/Hotell Opera. 

Andre buss er for de som har vært på omvisning. Avgang kl. 16:45. Denne kjører til Sandvika bussterminal og videre til Oslo S/Hotell Opera. 

Buss 151 går hvert 15. minutt til Oslo S og Sandvika. 

Kart over holdeplasser ved HOK
Åpne stort kart

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på radikaliseringskonferansen@jd.dep.no.