Forsiden

Begrunnelse for endringer fra 16. mars 2021 – justering av tiltak i kapittel 5A for begravelser og åpning for vielser

I covid-19-forskriften kapittel 5A ble antall personer som kunne være til stede ved begravelser og bisettelser redusert fra 100 til 30. Vielser med et begrenset antall personer til stede ble tillatt. Tiltakene ble iverksatt fra midnatt, natt til onsdag 17. mars.

Nyhetssak 9. mars 2021:

Begrunnelse

Regjeringen vedtok forskriftsendringene i tråd med anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Etatene anbefalte at covid-19-forskriften kapittel 5A burde endres slik at det i begravelser og bisettelser kunne være maksimalt 30 personer til stede som benytter faste, tilviste sitteplasser. Dette var en innstramming av den da gjeldende begrensningen til 100 personer, begrunnet med behov for å begrense smittespredning og forenkle smittesporing.

Etatene anbefalte også at det i samme kapittel burde tillates vielser med brudepar, vigsler og to vitner tilstede, og at tros- og livsynsshus ble åpnet for dette. Lettelsen var begrunnet med at det kunne være potensielt store rettslige konsekvenser av ikke å kunne inngå ekteskap og at det var smittevernfaglig forsvarlig.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: