Forsiden

Begrunnelser for endringsforskrifter – covid-19-forskriften 10. april – endringer i regionale tiltak i Viken og Gran kommune

16. mars innførte regjeringen Solberg regionale tiltak i alle kommunene i Viken samt i Gran kommune i Innlandet. Alle 52 kommunene fikk tiltaksnivå A, det strengeste tiltaksnivået. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter besluttet regjeringen at 20 kommuner fortsetter med tiltaksnivå A, 19 kommuner får tiltaksnivå B, mens 13 kommuner ikke lenger skal ha regionale tiltak. Endringene gjelder fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken. De fleste kommunene støttet anbefalingen.

Nyhetssak:

Begrunnelse

Regjeringen vedtok forskriftsendringene i tråd med anmodning fra de fleste kommunene og anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Se etatenes anbefaling for begrunnelse.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: