Forsiden

Begrunnelser for endringsforskrifter – covid-19-forskriften 10. april – opphevelse av regionale tiltak Haugalandet

Kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord hadde regionale tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5A. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter ble de regionale tiltakene avsluttet fra og med midnatt, natt til mandag 12. april.

Nyhetssak:

Begrunnelse

Regjeringen vedtok forskriftsendringene i tråd med anmodning fra kommunene og anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Se etatenes anbefaling for begrunnelse.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: