Begrunnelser for endringer i covid-19-forskriften

Regjeringen gjør endringer i covid-19-forskriften basert på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringens vurderinger og konklusjoner fremgår i dokumentene på denne siden.

Omtale av menneskerettigheter, Grunnlov og forholdsmessighetskrav

 

De faglige rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet finner du på Helsedirektoratets sider