Om innreise til Norge

Hovedregelen er at kun utlendinger som er bosatt i Norge kan reise inn. Norske borgere har alltid rett til innreise. For å begrense importsmitte, skal vi ha strenge innreiserestriksjoner inntil videre.

Pressemelding 18. juni Gjenåpning: Trinnvis åpning for reiser i trygge rammer

 

Kan ikke reise inn til Norge nå (gjelder borgere fra alle land, også borgere fra EU/EØS og nordiske borgere):

 • turister, med noen få unntak. 
 • fjernere familiemedlemmer, slik som besteforeldre
 • kjæreste eller forlovede
 • utlendinger (inkludert nordiske borgere) som skal arbeide eller studere i Norge, og som ikke faller inn under noen av unntakene under
 • personer som har fått en oppholdstillatelse for å arbeide eller studere i Norge og som ikke allerede er bosatt her
 • forretningsreisende
 • utlending som har fått Schengen-visum, men som ikke faller inn under noen av unntakene under
 • personer som har fritidseiendom i Norge, men ikke er bosatt her

Kan reise inn til Norge nå:

 • utlendinger som er bosatt i Norge
 • utlendinger som er bosatt i et land eller område i EØS-/Schengenområdet som ikke er omfattet av karanteneplikt etter covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav a, jf. forskriftens vedlegg A
 • utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse
 • utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge
 • utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • asylsøkere og overføringsflyktninger
 • enkelte yrkesgrupper. Journalister, sjømenn og luftfartspersonell, gods, og persontransport, diplomater og militært personell, samer under utøving av reindrift, forskere og besetningsmedlemmer på havforskningstokt.
 • utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner
 • utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • utlendinger som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

Dersom du er en av de som kan reise inn til Norge, må du sette deg inn i hvilke krav som gjelder ved å lese nedenfor:  

Det er obligatorisk testing, innreisereiseregistrering, karantene og eventuelt karantenehotell for de som kan reise inn.

Smittetrykket i det landet du reiser inn fra er avgjørende for karantenebestemmelsene. Folkehelseinstituttets kart over land/områder i Europa som er omfattet av karanteneplikt oppdateres hver uke, 00:00 natt til mandag. 

Merk deg at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. juli 2021. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom om det er nødvendig å reise.

Alle som reiser til Norge fra land/områder med karanteneplikt skal registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Etter fullført registrering får du en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige. Dataene er lagret sikkert og blir slettet etter 20 dager. Det er kun norske myndigheter som har tilgang til dataene.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

Innreisende til Norge må som hovedregel i innreisekarantene på egnet sted eller på karantenehotell. Det er unntak fra innreisekarantene for de som bare har vært i land/områder med lavt smittepress i EØS/Schengen og Storbritannia (såkalte "gule" land/områder). 

De som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks måneder, og som kan dokumentere dette på en sikker og verifiserbar måte trenger ikke være i innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15.

Fremvisning gjennom pålogging på helsenorge.no anses som sikker og verifiserbar måte å dokumentere status som beskyttet på. Fra 16. juni er det åpnet for etterregistring av  koronavaksiner som er tatt i utlandet i SYSVAK

Beskyttede som har fått vaksinedosen for mellom 3 og 15 uker siden, samt barn under 18 må i innreisekarantene, kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst.

 Andre personer i innreisekarantene skal teste seg med PCR-test syv døgn etter ankomst. Dersom de tester negativt for covid-19 med PCR (ikke hurtigtest) kan de gå ut av karantene.

Personer som skal i karantene etter innreise til Norge, skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell, hele eller deler av oppholdet. 

Alle innreisende fra land utenfor enn EØS/Schengen og Storbritannia må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Innreisende fra land/områder innenfor EØS/Schengen og Storbritannia som har flere smittede enn 150 smittede per 100 000, må være på karantenehotell frem til negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise. Resten av innreisekarantenen kan gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. 

Innreisende fra land/områder land innenfor EØS/Schengen og Storbritannia som har færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes er positive, slipper å oppholde seg på karantenehotell. De må gjennomføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested.

Beskyttede kan slippe karantenehotell

Reisende kan slippe karantenehotell hvis de på grensen kan dokumentere at de er vaksinerte eller har hatt covid-19 de siste 6 månedene. Barn slipper karantenehotell når de reiser sammen med personer som er beskyttet. Fremvisning gjennom pålogging på helsenorge.no anses som sikker og verifiserbar måte å dokumentere status som beskyttet på. Fra 16. juni er det åpnet for etterregistring av  koronavaksiner som er tatt i utlandet i SYSVAK.  Papirutskrifter og skjermdumper er ikke tilstrekkelig.

Unntaksordning

Det er innført en veldig begrenset ordning, hvor de som kan dokumentere sterke velferdsgrunner kan søke om unntak fra kravet om å bo på karantenehotell ved innreise til Norge. Det er svært få som vil få unntak etter denne ordningen. UDI behandler disse søknadene og kan besvare spørsmål knyttet til ordningen. Her søker du. 

Arbeidstakere som får komme inn til Norge må overholde svært strenge karantenebestemmelser. Hovedregelen er at denne gruppen må på karantenehotell. Se mer informasjon i punktet under. 

Arbeidstakere som får komme inn til Norge må overholde svært strenge karantenebestemmelser. Hovedregelen er at denne gruppen må på karantenehotell.

Det gjøres unntak for arbeids- og oppdragstagere der arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet. Det skal legges frem dokumentasjon for godkjenning ved innreise.

Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Dette gjelder også norske statsborgere, og fra 19. april, også barn under 12 år. 

Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan forlate landet frivillig eller bli straffet med bøter.

Reisende må i tillegg vise negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst. Den skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise til Norge. Dette gjelder også for norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 sykdom siste seks måneder trenger ikke fremvise negativ test tatt før innreise, men må teste seg på grensen.

Kravet om attest på negativ test gjelder ikke hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest. 

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42